ÜKS TERVIS

Kuna terve Euroopa on teadvustanud antimikroobse resistentsuse probleemi, on selle vastu võitlemiseks loodud programm “ÜKS TERVIS”. Algatuse põhimõtte kohaselt on inimese tervis seotud nii loomade kui ka keskkonna tervisega. See tähendab, et omavahel on tihedasti ühenduses nii loomasööda ja inimeste toidu kvaliteet, loomade ja inimeste tervis kui ka keskkonnareostus. Igast ühisprogrammis osalevast liikmesriigist on kaasatud üks organisatsioon inimtervise või humaanmeditsiini valdkonnast ning üks organisatsioon veterinaarvaldkonnast.


Sellel ja järgneval nädalal toome teieni resistentsuse probleemi käsitlusi vaadates ringi üle terve maailma. Plaanis on võrrelda Eesti ja ühe lähinaabri olukorda, uurida probleemi tõsidust ka meist kaugemal asuvates riikides ning kindlasti hoiame silma peal World Antibiotic Awareness Weeki (13.-19.11) sündmustel.Algatuse Üks Tervis raames püstitatud tegevuskava eesmärgid AMRiga (antimikroobne resistentsus) võitluseks on järgmised:
  • antimikroobikumide asjakohase kasutamise tagamine nii inimestel kui ka loomadel;
  • infektsioonide ja nende leviku ennetamine
  • tõhusate antimikroobikumide või ravialternatiivide väljatöötamine;
  • koostöö rahvusvaheliste partneritega, et ohjata AMRi riski;
  • järelvalve parandamine
  • teadusuuringute edendamineteabevahetuse, hariduse ja koolituse parandamine.


Programm kutsub üles EL riike lisaks eelnimetatule veel ka tõstma tarbijate, loomapidajate ja asjaomaste spetsialistide teadlikkust, ergutama ravimiettevõtjaid välja töötama uusi tooteid ja võtma meetmeid ebaseadusliku kaubanduse ja antimikroobikumide kasutamise vastu.
Muuhulgas on ka projekti eesmärgiks luua töökohti ning soodustada majandustõusu. Liikmed on jõudnud ühisele arusaamale, et teadusuuringud on investeering meie tulevikku ning seetõttu pööranud suurendatud tähelepanu referentlaborite ja teadusasutuste koostööle.
Eesti poolt annavad oma panuse näiteks Tartu Ülikool ning Veterinaar- ja Toidulaboratoorium. Samuti toimub Eesti EL Nõukogu eesistumise raames Brüsselis 23. novembril seminar, kus plaanis arutada AMRi vastast tegevuskava ning selle rakendamise väljakutseid ja võimalusi nii riigi sees, ELis kui ka üleilmselt.
Loodame, et seminar kulgeb edukalt ja tänu sellele leitakse ühiselt küsimustele vastused ning parendatakse konkreetset tegevusplaani. Meil on siiralt hea meel, et Eesti juhib probleemile tähelepanu ja on otsustanud kasutada oma eesistumise aega, et sellest ka teistega rääkida.

The EU Action Plan against #Antimicrobial Resistance:


Kui huvi, siis loe Euroopa terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks:


Autor: Keiti-Katriin Käige
Comments