Resistentsus kui globaalne probleem

Juhtusin lugema Maailma Terviseorganisatsiooni poolt kirjutatud tööd, milles on juttu ülemaailmsest antibiootikumiresistentsuse probleemist. Tegemist on väga huvitava kirjatööga ning teen sellest ka põgusa ülevaate. Kindlasti soovitan lugejatel silm peale heita, et mõista, kui suur see probleem maailmas tegelikult on.


Ülemaailmne oht


Maailma Majandusfoorum on öelnud, et antibiootikumiresistentsus on muutunud ülemaailmseks ohuks, mida ükski riik ega organisatsioon ei suuda ohjata. Euroopa Liidus põhjustavad ravimiresistentsed bakterid igal aastal ligi 25 000 surma (Maailma Terviseorganisatsioon, 2017).


Antimikroobsete ravimite väärkasutamine on seadnud ohtu kõik rahvad - ohus on nii meditsiin kui ka rahva tervis. Resistentsust antimikroobsete ravimite suhtes esineb pea kõigis maailmapaikades ning osades kohtades on see muutumas aina sagedasemaks, ohustades loomi ja inimesi. Nagu me kõik teame, võivad resistentsete mikroorganismidega nakatumisel olla väga rasked tagajärjed: suremuse suurenemine, haiguse kestuse pikenemine, kasvavad kulud jne. Resistentsus on ohuks ka majandusele, sest haiguste tõttu väheneb inimeste arv, tootlikkus, suurenevad ravikulud. Arengumaades nõuab see rahalist ja tehnilist tuge, intervesteeringuid uutesse ravimitesse. Arenenud majandusega riikides väheneb tööjõud, tootlikkus, leibkonna sissetulek. Seega, see ei mõjuta ainult farmaatsia ja meditsiini sektorit, vaid pea kogu ühiskonda. Need ravimid, mis on oma tõhususe kaotanud, muutuvad farmaatsiasektori jaoks väärtusetuks. Tööstusjuhid näevad selle nimel vaeva, et arendada uuenduslikke ravimeid resistentsusega võitlemiseks.


Hetkeolukord maailmas


Antibiootikumiresistentsus on maailmas laialdaselt levimas ning uute antibiootikumide arendamiseks väljavaateid ei ole. Nagu ka varem oleme blogis maininud, siis alates 1987. aastast ei ole avastatud ühtegi suuremat antibiootikumiklassi. Küll aga kirjutan teile järgmisel esmaspäeval ühest uuesti võimalikust antibiootikumist, milleks on teiksobaktiin.


Hetkel on antibiootikumiresistentsuse vastu võitlemise vajadust kõigile teadvustatud. Väga tähtis on ka praegusel ajal meditsiinitöötajate roll. Näiteks võib nende ebakohane ravimite väljakirjutamine põhjustada ravimite väärkasutamist. Nad peavad järgima asjakohast teavet ja peavad haiglates läbi viima regulaarseid hügieenikontrolle, et ennetada nakkuste levimist.

Soovitan kindlasti sellele kirjatükile pilk peale heita ja lugeda Maailma Terviseassamblee ülemaailmsest tegevusplaanist mikroobide resistentsuse vastu. Materjali leiad siit: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254753/1/9789241509763-est.pdf?ua=1


Kasutatud allikad:


Autor: Kristel-Liis Sirel

Comments