Tuberkuloosi ravimite resistentsus


Mis on tuberkuloos?


Tuberkuloos on ohtlik nakkushaigus, mis on levinud väga laialdaselt üle maailma, kuid kõrgeim on haigestumine arengumaades. Tegemist on haigusega, mis tekib peamiselt kopsudes, kuid võib kahjustada ka teisi organeid - luid, liigeseid, kuseteid, suguelundeid, soolt jm. Tuberkuloosi tekitajaks on bakter Mycobacterium tuberculosis. Nakkusallikaks on peamiselt hingamiselundite lahtist tuberkuloosi põdev haige (BK+), kes levitab haigust põhiliselt rögapiiskadega. Tuberkuloos levib õhu kaudu. Üks tuberkuloosihaige, keda pole ravitud, võib aastas nakatada umbes 10-15 inimest, mis on üpris suur hulk. Väga harva on nakkusohtlikud kopsuvälist tuberkuloosi põdevad haiged. Samuti võivad levitada mõnedes maades tuberkuloositekitajaid ka haiged sead, lehmad ja muud loomad. WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) andmetel haigestub tuberkuloosi igal aastal umbes kaheksa miljonit ning sureb kaks miljonit inimest. Hea uudis on see, et 2015. aasta seisuga on tuberkuloosist tingitud surmajuhtumite arv võrreldes 1990. aastaga vähenenud 50% võrra.

Seotud kujutis


Tuberkuloos on ravitav haigus, kui see avastatakse õigeaegselt ning kui ravi on järjepidev. Tuberkuloosi saab ravida ainult antibiootikumidega ning ravi kestab keskmiselt 6-24 kuud. Kui tuberkuloosihaige ravi pole järjepidev, siis võib haigustekitajal kujuneda kasutatavate ravimite suhtes resistentsus. Samuti võib ravimiresistentsuse omandanud haigustekitaja edasi kanduda ka teisele inimesele. Tänapäeval on tuberkuloosi ravimiresistentsuse teke ja levik väga suureks probleemiks nii Eestis kui ka mujal maailmas.


Tuberkuloosi resistentsus


Kui mõned postitused tagasi kirjutasime sellest, et  antibiootikume ei tule piisavalt juurde, siis väga suurt ohtu tekitab see ka tuberkuloosi ravimisele. Viimase 70 aasta jooksul on tuberkuloosi jaoks leitud ainult kaks uut ravimit ning selle põhjuseks on alarahastatus. Tuberkuloos on ravimitele nii tugeva vastupanuvõimega, et aastas sureb tuberkuloosi ligi 250 000 inimest.

Multiresistentse tuberkuloosi (MDR TB - Multidrug resistant tuberculosis) tekke korral on haigustekitaja resistente kahe tuberkuloosi põhiravimi suhtes, milleks on isoniasiid ja rifampitsiin. Samuti ei ole välistatud ka resistentsus teiste tuberkuloosivastaste ravimite suhtes. Arstid arvavad, et mutiresistentsust võivad põhjustada juhuslikud geneetilised mutatsioonid. Mutliresistentsel tuberkuloosil on kaks alavormi -  eriti resistente tuberkuloos (extensively resistant tuberculosis või XDR-TB) ja äärmiselt resistentne tuberkuloos (extremely drug resistant; XXDR). See tähendab seda, et eriti resistentne tuberkuloos on resistentne näiteks isoniasiidile ja rifampitsiinile. Jällegi äärmiselt resistente tuberkuloos on aga resistentne kõigile 1. rea ja 2. rea ravimitele.

Eesti on koos teiste Balti riikidega kantud multiravimiresistentse tuberkuloosi ohumaade nimekirja. 2009. ja 2012. aastal avastati umbes 450 000 uut multiresistentse tuberkuloosi haigusjuhtu. Seega peame olema ettevaatlikud ning hoidma ennast tervena, kuna need numbrid on üpris suured.

Tuberkuloos ja HI-viirus


HIV-positiivsetel inimestel on suurem risk nakatuda ja haigestuda tuberkuloosi, kuna HIV-positiivsed on viirustele vastuvõtlikumad, kui teised, kes on tuberkuloosi nakatunud. HI-viirus nõrgestab immuunsüsteemi ning sellepärast on organismil raskem peatada haigustekitajate paljunemist. Vähemalt kord aastas tuleks kõigile HIV-positiivsetele teha kopsuröntgeniuuring. HI-viiruse vastaste ravimistega samaaegselt võib võtta ka tuberkuloosiravimeid, kuid mõned viirusevastased ravimid mõjutavad teineteist ning seetõttu koostavad kopsuarst ja infektsionist igale haigele õige ravimikombinatsiooni. Seega enne tuleks konsulteerida arstiga ning võtta ravimeid nii, kuidas arst soovitanud on. Olenemata sellest, kas haige on nakatunud HI-viirusesse on võimalik tuberkuloosist paraneda. Ravimid mõjuvad sama efektiivselt nii HIV-positiivsele kui ka HIV-negatiivsele. Haiguse sümptomid kaovad mõne nädala jooksul pärast ravimikuuri alustamist. Tuberkuloosi ravimid on kõigile haigetele tasuta ning kogu ravikuuri läbi tegemine kaitseb haiget uuesti tuberkuloosi nakatumise eest.


Seotud kujutis


Kasutatud materjal:

Autor: Kerly Naeris

Comments