Kuidas turvaliselt ravimitest vabaneda?

Tänapäeval kasutatakse ravimeid igapäevaselt, kuid mida teha, kui ravim on oma kehtivuse kaotanud või kui seda ravimit pole vaja enam kasutada? Järgnev postitus annab hea ülevaate sellest, kuidas peaks antud olukorras käituma.


Põhjus, miks ravimitest peab turvaliselt vabanema, on see, et ohtlikud ained ei satuks keskkonda. Üha enam on veest avastatud ravimite toimeainete jääke. Kuigi enamik ravimeid lagunevad keskkonnas kiiresti, tekivad tänu pidevale kasutusele suhteliselt kõrged konsentratsioonid, mis võivad muutuda veeorganismidele kahjulikuks. Samuti on turvaline ravimite käsitlus oluline ka sellepärast, et antud ravimid ei satuks laste kätte, toiduks loomadele või narkomaanidele.


KÕIGE PAREM VIIS RAVIMITEST VABANEMISEKS!
Kui kodus on üleliigseid ravimeid ning on soov neist vabaneda, siis kõige turvalisem viis seda teha on viia ravimid kas tagasi apteeki või kohalikku ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti. See välistab ravimite sattumist keskkonda või mujale. Mõlemas kohas võetakse elanikelt ravimid vastu tasuta. Kõige parem valik on viia oma ravimid apteeki, kuna neil on kohustus võtta ravimid vastu ning korraldada neile ohutu hävitamine. Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti viimisel tuleks kõigepealt uurida, kas nad võtavad vastu antud ravimit.


Kuid see ei ole ainuke võimalus. Ka kodus on võimalik vabaneda oma ravimitest lihtsal ning turvalisel moel.


  1. Ravimite viskamine prügikasti
Kindlasti ei tohi visata ravimeid lihtsalt koos pakendiga prügikast! Tuleks võtta ravimid pakendist välja, panna väikesesse kotti ning segada ravimid näiteks kassiliiva, mulla või kohvipuruga. Seda selleks, et need ravimid ei paistaks ning ei jääks silma lapsele või loomadele.

  1. Vetsupotist ravimite alla laskmine
Ravimeid võib lasta vetsupotist alla juhul, kui see on pakendile kirjutatud! Mõne pakendi peal on kirja pandud viisid, kuidas võib antud ravimit käsitleda. Kui seda pole sinna kirja pandud, siis ei tohiks kindlasti antud ravimit vetsupotist alla lasta.


Kindlasti ei tohi oma ravimeid anda edasi kellelegi teisele, kuna antud ravimid võivad olla kehtivuse kaotanud, mis omakorda võib põhjustada tableti võtmisel kõrvalnähtusid ning mõjuda antud isikule halvasti. Antud ravimeid võib võtta ainult see inimene, kellele need on välja kirjutatud.


Lisasin siia ka väikese video:
Comments