Kas sinul on jäänud antibiootikumide kuur pooleli? Aga kas infolehte lugesid? Küsitluse analüüsi jätk

Kordan üle, et küsitlusele vastas 206 inimest.


Küsitluse teine osa keskendus antibiootikumide tarbimise sagedusele, nõuete järgmisele ning harjumustele. Uurimusest selgus, et üle poole vastanuist ei ole elu jooksul väga palju pidanud antibiootikumide kuure läbi tegema ning 6.3% ehk 13 vastanut ei ole kordagi neid tarbinud. Isiklikult leian, et tulemus oli ootuspärane ning kindlasti mõjutas seda ka asjaolu, et umbes 71% vastanuist olid noored vanuses 18-30.


Kiita saab neid inimesi, kes võtavad antibiootikume alati korrektselt arsti määratud nõudmiste järgi. Meeldetuletuseks: enamasti on tarvitamienõue 3x päevas iga 8 tunni tagant või 2x päevas iga 12 tunni tagant. Kahjuks selgus küsitlusest, et siiski on neid, kes ei ole antibiootikumide tarvitamises järjepidevad. 50 inimest vastas, et aegajalt tuleb ette kellaaegadest mittekinnipidamist ning 24 inimest ei ole kindlad, kas on nõudmisi järginud. Samuti leidus ka üksikuid, kes vastasid eitavalt ehk nad ei ole manustanud antibiootikume vastavalt väljakirjutatud ravimi kohustuslikule võtmise tihedusele.
Rõhutan, et ravi eesmärgil on väga oluline manustada antibiootikume nii, nagu arst on Teile soovitanud.


Pettumust aga valmistas nähtus, et umbes 37% protsenti vastanuist on jätnud antibiootikumide kuuri pooleli ja 13.1% kahtlesid selles, kas nad on kuuri ikka lõpuni teinud. See aga võib olla tervisele kahjulik, sest kuuri pooleli jättes võivad organismi jääda veel üksikud bakterid, mis võivad muutuda aja jooksul resistentseks. Ka enesetunde paranedes tuleb kuur siiski lõpuni teha.

Samuti paneb mõtlema külvi võtmise protsent. Kõigest 18.4% vastasid küsimusele jaatavalt. Ülejäänud inimestelt ei ole külvi võetud (34%) või hulk inimesi täpselt ei teadnud, et seda tehtud oleks ( 24,8 %).  47 inimest (22,8%)  vastasid, et neilt on küll külvi võetud, kuid mitte alati.  Tegelikult on oluline, et külvi võtmise teel teeks arst eelnevalt kindlaks bakteri ning seejärel määraks vastava ravi. Seda eirates võivad patsiendile sattuda antibiootikumid, mis on laia toimainega ega pole suunatud konkreetsele bakterile. Ei suudeta tuvastada resistentsust ning patsiendile peab määrama uued ravimid. Mikroobilise külvi uurimine laboris võtab kauem aega ning patsient vajab ehk kohest ravi. Kui kogemustega arst oskab koheselt diagnoosida haigust, saab ta kirjutada ka vajalikud antibiootikumid vereanalüüsi põhjal. Kuid siiski peaks iga patsient vähemalt arstilt selle kohta huvi tundma ning enne antibiootikumide välja kirjutamist küsima, kas külvi võtmine poleks siiski vajalik.


Tuletaksin inimestele ka meelde, et ravimi infolehe lugemine on kohustuslik. Tihtipeale ei ole arstil aega kõiki kõrvalmõjusid ning detaile patsiendile üle rääkida või lähevad haigel need kiiresti meelest. Seetõttu tuleks alati enne tarvitamist tutvuda infolehega. Õnneks natuke üle poole (54.9%) meie küsitlusele vastanuist seda ka teeb. 41,7 % vastanuist loevad infolehte aegajalt. Kuid need inimesed, kes vastasid eitavalt, peaksid kindlasti hakkama raviminfolehti lugema, sest kriitilises olukorras kui enesetunne järsult halveneb, võib selgitus leiduda just infolehel kirjutatud kõrvalmõjude peatükis.


Muret tekitab ka tõsiasi, et inimesed ei tea, kuidas vabaneda ebavajalikest ravimitest. Kindlasti ei tohiks neid visasta WC potti ega prügikasti, sest sealt lähevad need ju taaskord ringlusesse. Kindlasti ei ole ka mõtet kõiki ravimeid säilitada kodus, arvates, et ehk kunagi läheb neid jälle tarvis. Nii võib tekkida oht, et vaatamata säilivuskuupäeva või lugemata infolehte tarbid riknenud või valesid ravimeid, mis uuele bakterile ei mõju. Õige viis vabaneda ravimitest, mida enam tarvis ei lähe, oleks viia need tagasi apteeki või jäätmejaama, mis tegeleb ohtlike ainetega. Nii aitad hoida loodust puhtamana ning ennast tervena. Täpsemalt antibiootikumide ringlusest saate lugeda esmaspäeval 23.oktoobril.
Täname kõiki vastajaid! Meil oli huvitav teada saada teie harjumustest ning teadlikkusest. Loodame, et pärast analüüsi lugemist leidis igaüks endale midagi uut kõrva taha panemiseks ning vajadusel omistab uued tarbimisharjumused.Autor: Keiti-Katriin Käige

Comments