Mis toimus eile Brüsselis?

Eile, 23. novembril, toimus Brüsselis Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames kõrgetasemeline kohtumine, kus kõne all oli Euroopa Liidu antimikroobse resistentsusega (AMR) võitlemise tegevuskava ja tõenduspõhiste poliitikate elluviimine.


Kohtumise eesmärgiks oli arutada koostöö edendamist tervise, põllumajanduse ja keskkonna valdkonnas, et parendada AMR leviku piiramist elluviies tegevuskavasid nii riiklikul, EL ja globaalsel tasandil.
Arutledes keskenduti ka küsimustele:
  • kuidas tervise, põllumajanduse ja keskkonna valdkondade üleselt olukorda kontrollida;
  • tagada vajalikud teadusuuringud ning teadmistele tuginevate poliitiliste otsuste tegemine
  • mis otsuseid langetada AMRist ühiskonnas põhjustatud kulude suhtes
  • millised peaksid olema järgmised sammud ELi tasandil.


Eestlastest võtsid sõna konveretsi avamisel tervise, põllumajanduse ja keskkonna valdkondade esindaja maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ning kokkuvõtet tehes sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse.

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis tänas Eestit mikroobide antibiootikumiresistentsuse teema tõstatamise eest oma ELi nõukogu eesistumise perioodil. „Antimikroobsed ained on väga väärtuslik ressurss paljudes valdkondades. Kujutage ette, kuidas me elaksime antibiootikumideta maailmas. Me ei saaks enam antibiootikume kasutada sooleoperatsioonide ja keisrilõigete tegemisel või liigeste asendamisel. Me ei saaks ravida inimesi pärast traumasid või keemiaravi. Loomahaigused leviksid kiiresti põllumajanduses ning põhjustaksid suurt majanduslikku kahju.“ (Lehtla 2017)
Andriukaitis lisas, et just selle mõeldamatu tuleviku ärahoidmiseks esitas ta juunis uue AMRi tõkestamisele suunatud ELi tegevuskava. Selles keskendutakse peamistele valdkondadele, millel on ELi riikide jaoks kõige suurem lisaväärtus –inimesed, loomad, toit ja keskkond. (Lehtla 2017)


"Võitle antibiootikumide resistentsusega. See on sinu kätes!"
Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti arutles samuti globaalse olukorra tõsiduse üle ning eraldi rõhutas ka jäätmekäitluse  ning antibiootikumide joogivette jõudmise probleemi, mis vajab rohkem tähelepanu. Lemetti toonitas EL liikmesriikide ning ülemaailmset tihedat koostööd, mida aitavad saavutada ühiste eesmärkide, arusaamiste ning plaani loomine.


Kindlasti on Eesti teinud tubli sammu, selleks, et kaasa aidata AMRi võitluse arutelude elavdamist ning loodetavasti leitakse nende käigus vastused eelnevalt püsitatud küsimustele. Meil on tarvis, et ülemaailma ühendaksid jõud teadlased, arstid, poliitikakujundajad ja poliitika elluviijad, et muuta meie ühiskond tervemaks ja keskkond turvalisemaks.


Autor: Keiti-Katriin Käige


Info pärineb pressiteatest:

Lehtla, E. (2017, november 23). Brüsselis otsitakse tõenduspõhiseid lahendusi antimikroobse resistentsuse peatamiseks. https://www.eu2017.ee/et/uudised/pressiteated/brusselis-otsitakse-toenduspohiseid-lahendusi-antimikroobse-resistentsuse

Comments