Antibootikumi kokteil

Resistentsete bakteritüvede esinemise tõttu võidakse patsiendi raviks kasutada erinevate antibiootikumide segamist ehk nende kokteili, sest nii on võimalik bakterit rünnata korraga eri meetodeid kasutades. Nii võideldakse näiteks tuberkuloosi või MRSA vastu. Selline kasutusviis peaks ka toimima kui resistentsuse pidurdaja. Kuid kas see ka päriselt nii toimib?


Mitme antibiootikumi segamine võib tundunda väga hea viisina resistentsete bakteritega võitlemiseks ja ka algsed testid on näidanud, et esmased tulemused on väga head. Kuid rühm evolutsioonibiolooge Exeteri Ülikoolist tõestas vastupidist, uurides antibiootikumide segamise pikemaajalisi tagajärgi. Katses kasutati E.coli bakteri vastu doksütsükliini ja erütromütsiini, mis on eelnevalt esimese 24 tunni jooksul koostöös häid tulemusi andnud.


Esimesel päeval taandus bakterite kasv 95% nagu eelnevalt ka täheldatud oli, kuid järgmisel päeval toimus hüppeline, 500%-line tõus bakterite kasvus. Eri E.coli tüved arenesid kokteili mõju all. “Nägime tõestust mõttele, et kus on suurim rünnak bakteritele, seal on tulemuseks ka suurim bakterite kogus” selgitas katses osalenud bioloog.


Vastuseid otsides avastati, et bakter oli laialdaselt kahekordistanud geene, mis tagasid 4 erinevat viisi antibiootikumidele vastu hakkamiseks. Teadlased järeldasid, et selline võimas rünnak bakteritele, mis olid väga hästi relvastatud mõlema antibiootikumi rünnakuks korraga, andis eelise, kuna tegi neile tee vabaks, eemaldades pea kõik teised bakterid. See andis neile parimad kasvutingimused nii, et suurendatud rünnakutega bakterite kasv tõusis.


Teadlased loodavad, et nende katse toimib hoiatusena, et alati ei pruugi antibiootikumi kokteil olla parim lahendus. Nad püüavad leida paremaid lahendusi bakteritega võitlemiseks, millest üks võiks olla kahe erineva antibiootikumi võtmine erinevatel päevadel. See võib aidata multiresistentsete bakterite domineerimise vastu. “Ühel päeval võtad sinise tableti ja teisel punase” naljatles üks bioloogidest.Allikad:

Autor: Sandra Hütt

Comments